Věda a osobní život – jak to skloubit?

Domů Věda a osobní život – jak to skloubit?


Jste začínající vědkyně či vědec? Máte malé děti nebo je v brzké době plánujete? Zatím děti neplánujete, protože doufáte, že v budoucnosti bude situace příznivější (po doktorátu, po postdoku)? Kladete si otázku, zda je slaďování osobního, rodinného a pracovního života komplikované i pro ostatní? Zajímá vás, jak s tím válčí vědci a vědkyně z různých oborů? Chcete zjistit, jak by vám mohly pomoci instituce, na kterých studujete a pracujete?

Pak přijďte na přednášku a diskusi „Věda a osobní život – jak to skloubit?“ pořádanou ve spolupráci Univerzity Karlovy a oddělení NKC – gender a věda Sociologického ústavu Akademie věd ČR, v.v.i.

Dozvíte se, co komplikuje skloubení osobního a pracovního života na institucionální i osobní úrovni, a dostanete příležitost promluvit si o svých problémech s dalšími vědkyněmi a vědci-rodiči, kteří čelí podobným překážkám.

Co vás čeká:

  • Prezentace výstupů výzkumů českého akademického prostředí, které v posledních 10 letech provedlo oddělení NKC-gender a věda

    • Představení strukturních aspektů tématu slaďování pracovního a osobního života

  • Diskuse na téma, jak si vytvářet lepší podmínky pro sladění osobního, rodinného a pracovního života

    • Představení návrhů na zlepšení na institucionální úrovni (o co se můžete na svých pracovištích zasazovat)

    • Diskuse s vědkyněmi a vědci z různých oborů (sociálněvědných i přírodovědných) v doktorské a postdoktorské fázi, kteří jsou rodiči

Začátek akce 3. června 2019 v 16:00
Konec akce 3. června 2019 v 18:00
Organizátor Informační, poradenské a sociální centrum UK
Email na organizátora [email protected]
Místo konání akce Zelená posluchárna, Celetná 20, 110 00 Praha 1
Rezervace http://ipc1.cuni.cz/reg/index.php?event=10271