Vědecké konference a péče o děti

Domů Vědecké konference a péče o děti


Nové číslo magazínu Science se věnuje výzkumu různých aspektů rodičovství. Podstatně pragmatičtější otázky se ale řeší v příloze Science Carrers v článku Elisabeth Pain New initiatives offer child-care solutions to traveling scientists. Dle výzkumu, který článek cituje, 45 % vdaných žen s dětmi nebylo za poslední rok na žádné konferenci.


Neúčast na konferencích je velmi handicapující, neboť právě na konferencích probíhá síťování, vznikají tu cenné kontakty na nové spolupracovníky a spolupracovnice, které ústí v publikace, granty a pomáhají v hledání a získávání pracovních pozic. Běžnou praxí mnoha pořadatelů vědeckých konferencí je problém slaďování profese a vědecké kariéry ignorovat.

Jak ale ukazují příklady zmíněné v článku, možností, jak rodičům pomoci, je celá řada…