Vědkyně pro udržitelnou budoucnost

Domů Vědkyně pro udržitelnou budoucnost


V letošním roce NKC gender a věda oslaví Mezinárodní den žen a dívek ve vědě již posedmé kampaní, která dnes začíná. Cílem je seznámit českou veřejnost s vědkyněmi, které se věnují tématu udržitelnosti v různých oblastech a mohou tak inspirovat ostatní k zájmu o toto téma i k vědecké dráze. Mezinárodní den žen a dívek ve vědě připadá na 11. února. Tento svátek každoročně připomíná, jak významnou úlohu sehrávají vědkyně ve výzkumu a vývoji a pomáhají tak posunout společnost dál, a to navzdory jejich stále nízkému zastoupení.

„Udržitelnost je jedním z témat, které je v současnosti hojně skloňováno zejména v souvislosti s globální klimatickou změnou. OSN má jako téma Mezinárodního dne žen a dívek ve vědě  Rovnost, rozmanitost a inkluze: voda nás spojuje, které vychází z cílů udržitelného rozvoje a my na ně chceme navázat. Rádi bychom veřejnosti představili vědkyně, které se tématem udržitelnosti zabývaly a zabývají u nás i v zahraničí a přispívají tak ke snaze zachovat planetu i pro budoucí generace,“ doplnila Jana Gabrielová z NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR.

V rámci desetidenní kampaně na sociálních sítích a webových stránkách NKC seznámí veřejnost s vědkyněmi z různých oborů, a to i s ohledem na to, že udržitelnost se netýká pouze přírodního prostředí, ale i fungování lidské společnosti jako takové. NKC dalo prostor i samotným vědkyním pro  vyjádření jejich pohledu na téma udržitelnosti. Na webových stránkách NKC budou postupně zveřejněny krátké rozhovory s několika českými vědkyněmi z oblasti chemie, sociologie či ekologie.

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě vyhlásilo Valné shromáždění OSN v prosinci 2015, poprvé se pak slavil v následujícím roce. Tento mezinárodní den připomíná nejen důležitou úlohu žen v oblasti vědy a výzkumu, ale také poukazuje na to, že celosvětově je zastoupení žen ve vědě stále nízké, dle OSN je to přes 33 %, což zhruba odpovídá i průměru EU. Česká republika se však v tomto ohledu v EU řadí na poslední příčky s necelými 27 % žen mezi výzkumníky.