VĚDMA – iniciativa na podporu vědkyň matek

Domů VĚDMA – iniciativa na podporu vědkyň matek


Minulý měsíc vznikla na Ústavu biologie obratlovců AV ČR iniciativa na podporu vědkyň matek. Iniciativa má za cíl formou dopisu, který je adresován předsedkyni AV ČR paní profesorce Evě Zažímalové, upozornit na problémy, se kterými se vědkyně potýkají při návratu z mateřské nebo rodičovské dovolené. Výzva dosud sesbírala 281 podpisů od osob z 29 akademických institucí.


Inciativa navrhuje dále zahájit diskuzi nad konkrétnmi opatřeními, které zlepší situaci vědkyň-matek. Jde o:

1) zavedení nové soutěže na AV ČR, či GAČR – tzv. start up projekty pro osoby s přerušenou profesní drahou,

2) zahájení diskuze s GAČR o zrušení půlroční zahraniční postdoktorandské stáže jako podmínky podání juniorského projektu,

3) poskytnutí jednorázové dotace AV ČR při návratu z mateřské, případně rodičovské dovolené, která by částečně pokryla náklady spojené s hlídáním dětí,

4) podpora zakládání dotovaných dětských skupin, ve kterých by bylo možné umístit dítě od jednoho roku věku.

Pokud s iniciativou souhlasíte, podpořite ji šířením mezi své zámé. Připojit se můžete také podpisem (zašlete email na adresu [email protected] ve formě: souhlasím + jméno včetně titulů + jméno ústavu, ze kterého pocházíte).

DOPIS INICIATIVY KE STAŽENÍ