Vláda přijala Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum

Domů Vláda přijala Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum


Celý název dokumentu je: Akční plán rozvoje lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace a genderové rovnosti ve výzkumu, vývoji a inovacích v ČR. Jedná se o dosud vůbec první komplexnější dokument, který se zabývá lidskými zdroji v této oblasti. Zaměřuje se na:

  • popularizaci a zatraktivnění vědecké profese,
  • genderovou segregaci vzdělávacích drah,
  • pracovní prostředí výzkumných organizací,
  • profesní dráhy osob na doktorátu a doktorské studium,
  • mobilitu a
  • otázku promítnutí zacházení a situace lidských zdrojů do hodnocení výzkumných organizací.

Na vzniku plánu se podílely členky oddělení NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Dokument navazuje jak na politiky na národní úrovni (např. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta 2016-2020, Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v ČR na léta 2014-2020), ale i na evropské politiky (např. Cestovní mapa Evropského výzkumného prostoru pro léta 2015-2020, Doporučení o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky aj.).

Podrobnosti na serveru ČT.