Všechno nejlepší + 5 otázek pro prof. Françoise Barré-Sinoussi

Domů Všechno nejlepší + 5 otázek pro prof. Françoise Barré-Sinoussi


30. 7. oslavila narozeniny francouzská viroložka a nositelka Nobelovy ceny za Medicínu z roku 2008 Françoise Barré-Sinoussi. Při této slavnostní příležitosti souhlasila s mini-interview pro NKC – gender a věda.
Svou kariéru vědkyně a aktivistky zasvětila zastavení šíření AIDS. Její objev viru HIV vedlo ke vzniku krevních testů, které dokázaly infekci odhalit, a nakonec i k antiretrovirovým lékům, díky nimž se AIDS změnil z rozsudku smrti na zvládnutelné chronické onemocnění. Je také neúnavným hlasem lidí po celém světě, kteří nemají přístup k lékům proti AIDS.
Françoise od dětství tíhla k přírodním vědám. Přiznává však, že se pro jejich studium rozhodla zejména kvůli kratšímu studiu a tím levnějšímu školnému. Nechtěla tak finančně nezatížit svoji rodinu, které pochází z velmi prostých poměrů. Ke konci svého studia zatoužila po kariéře ve výzkumu, dlouho se jí však nedařilo najít třeba i neplacenou stáž, aby získala potřebné laboratorní zkušenosti. Až náhoda ji spojila s prestižním francouzským Instutem Pasteur, kde je dodnes emeritní profesorkou. Hned na začátku své vědecké kariéry se tak zapojila do výzkumného týmu, který zkoumal vztah retrovirů a rakoviny. To předznamenalo její klíčový přínos pro moderní medicínu, objev retroviru HIV.
  • Paní profesorko, co považujete za klíčový zlom nebo situaci ve své kariéře?

Při práci na problematice HIV/AIDS jsem jako výzkumná pracovníce měla možnost být v kontaktu s lidmi, kterých se tato infekce týká v průmyslově vyspělých zemích i v zemích s omezenými zdroji. Považuji to za rozhodující krok ve své kariéře i v dalším životě.

 

  • Myslíte si, že vám nějaké vaše specifické povahové rysy pomohly prorazit a uspět v oboru, kterému dříve dominovali muži?

Motivace, odhodlání a vytrvalost.

 

  • Pravděpodobně jste se jako žena setkala ve svém oboru s nějakými předsudky. Jak jste je překonala?

Ano, samozřejmě, ale překonala jsem tyto situace tím, že jsem odhodlaně usilovala o to, abych vědecky prokázala, čeho je žena schopna.

 

  • Viděla jste v poslední době nějaký film nebo četla knuhu, která vás inspirovala?

Film „120 tepů za minutu“.

 

  • Máte nějakou radu pro mladé vědkyně a vědce na začátku jejich kariéry?

Vydejte ze sebe to nejlepší, abyste přispěli ke zlepšení zdraví a blahobytu pacientů na celém světě. Jinými slovy, nedělejte vědu pro vlastní kariéru, sebeuznání nebo pověst, ale pro ostatní.