Vyhlášení Ceny Milady Paulové 2020

Domů Vyhlášení Ceny Milady Paulové 2020


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním kontaktním centrem – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. vyhlašuje 12. ročník soutěže o Cenu Milady Paulové pro vědkyni za celoživotní přínos vědě. Cena Milady Paulové v roce 2020 bude udělena v oblasti elektrotechniky.

Elektrotechnika měla a má v českých zemích významnou tradici od svého počátku v 80. letech 19. století, kdy byla součástí postupně reformovaných vysokoškolských ústavů. V současné době působí v České republice několik celosvětově významných vysokých škol, univerzit a akademických ústavů, na kterých se elektrotechnické obory nejen studují, ale jsou také předmětem výzkumu a vývoje. Elektrotechnika jako vědní a technický obor se zabývá studiem elektromagnetismu, výrobou, rozvodem a přeměnou elektrické energie v jiné druhy energie a představuje tak širokou škálu disciplín od počítačového inženýrství, energetiky, telekomunikací či přístrojového vybavení až po elektroniku. S ohledem na značné rozpětí aplikací od informačních technologií, robotiky, kybernetiky, automatizace, umělé inteligence až po atomové elektrárny tak dnes elektrotechnika zaujímá nezbytnou a nezastupitelnou roli téměř ve všech oblastech moderního života. 12. ročník Ceny Milady Paulové si proto klade za cíl upozornit na důležitost elektrotechniky pro společnost, jelikož náš život by byl bez elektrické energie nemyslitelný.

Cena Milady Paulové je spojena s finančním oceněním ve výši 250 000 Kč.

JAK NOMINOVAT:

Nominaci na ocenění může předkládat jednotlivec, skupina osob nebo instituce. Nominační dopisy musí být předloženy v elektronické podobě na emailovou adresu [email protected], a to nejpozději do 10. září 2020.

Odpovědnou kontaktní osobou za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy je RNDr. Alena Blažková, CSc. ([email protected]).

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY (PDF):

Vyhlášení CMP 2020
Pravidla CMP 2020
Statut CMP
Nařízení vlády


Cena Milady Paulové byla ustavena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT) v roce 2009. Smyslem udílení Ceny je veřejně a také formou finančního daru ocenit vědeckou práci významných českých badatelek, podpořit ženy ve vědě a inspirovat začínající vědkyně nebo studující, které vědeckou dráhu zvažují.

Cena je určena významným vědeckým osobnostem za jejich přínos rozvoji oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, ale také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. Cena je každý rok udělována v jiném oboru a nese jméno ženy, která se stala první profesorkou u nás.

Předchozí ročníky včetně laureátek si můžete prohlédnout zde.