Výročí: Díl 10.

Domů Výročí: Díl 10.


Nancy Roman: Matka Hubbleova teleskopu

Letos v dubnu oslavil Hubbleův dalekohled třicetileté výročí své existence. Ve školní lavici jsme se s vynálezem Edwina Hubbla seznámili asi všichni, ale slyšeli jste někdy o „Matce Hubbla“? Tuto přezdívku si vysloužila americká astronomka a jedna z prvních žen v NASA ve vedoucí pozici, Alice Roman, jež jako mnoho dalších vědkyň čelila problémům s předsudky a zpochybňováním. Díky jejímu obrovskému podílu na programu se Hubbleův dalekohled dostal do vesmíru. Svou prací tak umožnila generacím mladších astronomů a astronomek uskutečnit své kariérní objevy a významně prohloubit poznatky o vesmíru. Bohužel je její přínos často i samotnou astronomickou obcí zapomínán, a to přesto, že Hubbleův vesmírný dalekohled by se bez této průkopnice astronomie nikdy jedním z nejdůležitějších dalekohledů v historii astronomie nestal.

Julie Hamáčková: Zakladatelka české hydrochemie

12. dubna 1892 se v Semilech narodila žena, díky níž dnes můžeme na území České republiky pít čistou pitnou vodu. Julie Hamáčková, první žena jmenována profesorkou chemie vody v Československu a první děkanka fakulty technického zaměření, se celý svůj profesní život věnovala kvalitě českých vod. Jako první chemička u nás se navíc zabývala výzkumem chemie odpadních vod, jež společně s její expertizou v oblasti vodních vzorků, přípravou vodohospodářských předpisů a vedením budoucích stavebních inženýrů, měly zásadní vliv na zlepšení kvality vody. Na její počest byla ustanovena Cena Julie Hamáčkové za mimořádný přínos akademických, výzkumných a dalších pracovnic k rozvoji jejich oboru.

Alice Salomon: Průkopnice sociálních prací v Evropě

19. dubna uplynulo 148 let od narození Alice Salomon, německé sociální reformátorky a zakladatelky sociální práce jako akademické disciplíny. Její činnost měla vliv zejména na sociální práva žen, mírové hnutí a uznání profesionální práce žen. Stejně jako ostatní v první vlně feminismu totiž Alice Salomon viděla péči o chudé jako jednu z oblastí, v níž by ženy mohly smysluplně vykonávat placenou práci. Na rozdíl od ostatních si však uvědomovala potřebu formálního vzdělání v této oblasti, prostřednictvím jehož chtěla ženám zajistit prostor k profesnímu i osobnímu rozvoji a emancipaci. Založila proto Sociální školu pro ženy, jež byla první institucí, která umožňovala ženám profesionální výcvik v oblasti sociální práce, a která je dnes po ní na její počest pojmenována.