Výročí: Díl 14.

Domů Výročí: Díl 14.


Irène Joliet Curie – dcera nejslavnější vědkyně na světě (12. 9. 1897 –  17. 3. 1956)

Radiochemička, nositelka Nobelovy ceny, aktivistka, politička a dcera nejslavnější vědkyně na světě. Řeč není o nikom jiném než o Irène Joliot-Curie, od jejíhož narození uběhlo 12. září 123 let. Na svých objevech, stejně jako její matka Marie Curie-Skłodowská, spolupracovala se svým manželem Spolu objevili vůbec první uměle vytvořené radioaktivní atomy, za což v roce 1935 obdrželi Nobelovu cenu za chemii. Učinili tak z Curieových rodinu s největším počtem laureátů Nobelovy ceny a zároveň připravili cestu pro nespočet lékařských pokroků, zejména v boji proti rakovině. Té nakonec podlehla i sama Irène, a to v důsledku ozáření při výzkumu radioaktivity.

Jiřina Čížková-Písařovicová – první česká profesorka pediatrie (17. 9. 1908 – 19. 5. 1994)

Od narození první české profesorky v oboru dětského lékařství, Jiřiny Čížkové-Písařovicové, uplynulo 17. září 112 let. Čížková se do historie české medicíny ovšem nezapsala jen tímto prvenstvím, nýbrž také založením dětské endokrinologie, stejně jako průkopnickými aktivitami v oblasti dětské cukrovky. Za výjimečný počin její kariéry je považováno zorganizování ozdravných táborů pro diabeticky nemocné, jehož první ročník v roce 1935 byl teprve druhým takovým táborem na světě. Jako jedna z mála českých vědkyň a vědců se stala členkou britské Královské lékařské společnosti a expertkou v komisi pro péči o mládež ve Světové zdravotnické organizaci. Zemřela po více než dvacetileté emigraci v Kanadě.

Alice Teichová – přední historička ekonomie (19. 9. 1920 – 12. 3. 2015)

Rakušanka původem, Čechoslovačka volbou. Život Alice Teichové, přední historičky ekonomie, byl na osobní i pracovní rovině neodmyslitelně spjat se střední Evropou. Opustit ji musela dvakrát, poprvé kvůli svému židovskému původu, podruhé, aby mohla učit ekonomii ve Spojených státech amerických. Myšlenku, že domů se již nevrátí, prý nikdy nepřijala. I proto se nejspíš i v exilu věnovala ekonomické historii moderní střední Evropy. Její práce v této oblasti se staly světovým pojmem, ale v Česku, coby dílo emigrantky, vyjít nemohly. V důsledku toho zůstává Alice Teichová, která je tváří a reformátorkou oboru ekonomické historie, známější v zahraničí než ve své domovině. Od jejího narození uplynulo 19. září 100 let.