Výročí: Díl 9.

Domů Výročí: Díl 9.


Adéla Kochanovská: „Čím byl úkol obtížnější, tím větší radost mi udělalo, když jsem na něj stačila úplně sama“

Průkopnice rentgenografie, rentgenové strukturní analýzy a radiokrystalografie, první profesorka inženýrství na ČVUT. Tak se do historie zapsala jaderná fyzička Adéla Kochanovská, pro kterou žádný úkol nebyl dost obtížný. Její práce se stala základem pro využití rentgenové analýzy v průmyslu, a velkou měrou stála za ustanovením rentgenové spektroskopie jako samostatného oboru na vysokých školách, který se rozvíjel především její zásluhou. Od jejího narození by 9. března uplynulo 113 let.

Emmy Noether: Nejvýznačnější žena v historii matematiky

Ve svém životě často čelila diskriminaci i mnohým překážkám. Jako jedné ze dvou žen na univerzitě, čítající 986 osob, jí bránili v účasti na přednáškách a později i v práci vyučující, za kterou dlouho nemohla pobírat žádný plat. I přesto si matematička Emmy Noether, od jejíhož narození by 20. března uplynulo 138 let, dokázala vybudovat pověst nejvýznačnějšího matematického génia od dob, kdy se ženy mohly začít vzdělávat na vysokých školách. Jako jeden z předních matematických talentů své doby vyvinula řadu teorií – okruhů, kvantového pole či algebraickou teorii, ale ovlivnila i podobu dalších exaktních oborů, například teoretické fyziky, pro niž se „Teorém Noether“ stal klíčovým poznatkem.

Bohuslava Kecková: Žena mnohých prvenství

18. března uplynulo 166 let od narození lékařky Bohuslavy Keckové, která ve svém životě zažila mnohá prvenství. V roce 1874 jako první žena v českých zemích odmaturovala na chlapeckém gymnáziu a o šest let později se stala první českou promovanou lékařkou. Svá lékařská studia však musela absolvovat ve Švýcarsku, neboť v tehdejším Rakousku-Uhersku nebylo ženám dovoleno studovat medicínu. Po promoci proto měla problémy s uznáním svého diplomu, a svou lékařskou praxi si tak otevřela až o 13 let později v Bosně a Hercegovině. Její bosenský přínos nespočívá pouze v lékařské činnosti: učila čtení a psaní, své pacientky se snažila vést ke správné životosprávě a přednášela zdravotní výchovu ve státní dívčí škole.