Využití participativních technik v přípravě plánu genderové rovnosti

Domů Využití participativních technik v přípravě plánu genderové rovnosti


Zveme Vás na další z workshopů Komunity pro změnu, ve kterém bychom chtěly objasnit proč a jakým způsobem využívat participativní techniky zejména při přípravě plánů genderové rovnosti v instituci. Promluvíme o tom, jakým rizikům jsou instituce a jejich vznikající plán genderové rovnosti vystaveny, pokud plán není vytvářen společně s osobami zaměstnanými v instituci, jejichž pracovní prostředí se snaží proměňovat. Vyzkoušíme si některé z nejvíce využívaných technik online a budeme diskutovat o tom, kdy a v kterých krocích vytváření plánů je možné a žádoucí tyto techniky využít.

Registrujte se pomocí registračního formuláře zde.

Přednášející: Pavla Araudo, Timea Crofony, Marcela Linková

Kdy: 13. 4. 2021, 9:30 – 12:00