Výzkum, granty, rodičovství

CEITEC ve spolupráci s NKC – gender a věda vydal novou publikaci Grants, Research and Parenthood v rámci projektu LIBRA, která se věnuje otázkám slaďování rodičovství a výzkumné práce (nejen) formou řešení grantů. Je určena jak pro vedoucí pracovníky výzkumných organizací, tak pro samotné vědkyně a vědce.

První skupině osob, která zastává vedoucí a rozhodovací pozice, může přinést inspiraci pro řízení výzkumných týmů při řešení situací souvisejících s odchody členů/členek týmů na mateřskou a rodičovskou dovolenou. Nabízí také možné cesty, jak na úrovni zaměstnavatele ovlivňovat a podporovat opatření, která řešení takových situací usnadní.

Vědeckým pracovnicím a pracovníkům příručka poskytuje praktické informace o flexibilních možnostech grantových a stipendijních schémat a dalších výhodách určených primárně rodičům či ženám. Kapitola věnovaná výzkumným pracovnicím a pracovníkům (budoucím a stávajícím rodičům) zároveň přináší praktické tipy, jak postupovat a na co myslet v situacích odchodu na mateřskou/rodičovskou dovolenou, v jejím průběhu a po návratu k výzkumné práci po kariérní přestávce.