#WeTooInScience: prevence je lepší než léčba

Domů #WeTooInScience: prevence je lepší než léčba


Ve dnech 20. a 21. září se v italské Pise uskutečnila konference věnovaná sexuálnímu násilí a obtěžování v akademické sféře. Kromě aktuálních výzkumů tohoto fenoménu se konference zaměřila na reakce institucí, zejména příklady řešení, které v Evropě zavádějí univerzity a výzkumné ústavy, a na prevenci. Konferenci pořádala European platform of women scientists (EPWS) a Donne e Scienza, nezisková organizace sdružující vědkyně z akademického sektoru v Itálii.

Colette Guillopé z Université Paris-Est Créteil ve svém příspěvku hovořila o situaci ve Francii a její silné legislativě v oblasti genderové rovnosti, a to včetně oblasti násilí na ženách, kam sexuální obtěžování spadá. První místní iniciativy se problematice začaly věnovat na začátku tisíciletí. Pionýrem byla zejména síť CLASHES, která artikulovala první podněty institucím a dodnes se věnuje zvýšení povědomí o sexuálním obtěžování v akademickém prostředí. První institucionální reakcí bylo zřízení poradenského a prevenčního centra na Univerzitě Lille 3 v roce 2008. Až v roce 2013 však vznikl státní plán pro rovnost žen a mužů na vysokých školách a výzkumných ústavech. Ten mimo jiné nařizuje, aby každá univerzita měla explicitně ošetřenou prevenci a postup při výskytu sexuálního obtěžování. Univerzity mají tento úkol splnit do konce letošního roku.

Také Německo má legislativní regulaci sexuálního obtěžování na pracovištích; poslední dva roky jde o trestný čin. V dubnu letošního roku vydala místní obdoba České konference rektorů doporučení, v rámci kterého se rektoři a rektorky explicitně staví proti sexuálnímu násilí včetně sexuálního obtěžování, hlásí se k odpovědnosti za řešení případů a zavazují se k přijetí preventivních opatření. Doporučení se věnuje také situaci zneužití moci a nabádá mimo jiné instituce, aby problematiku sexuálního obtěžování ošetřili ve smlouvách studujících doktorského studia s jejich vedoucími.

Z výzkumů představených na konferenci mimo jiné vyplývá, že přetrvává bagatelizace tohoto fenoménu, často se vyskytuje slovní obtěžování a instituce jsou vnímány zejména jako prostor vysoké intelektuální kultury, v níž se sexuální obtěžování neděje. Jen málo pozornosti se dosud věnuje sexuálnímu obtěžování transosob a dalších zranitelných skupin, jako jsou například cizinky.