Workshop: Gender pay gap v akademické sféře

Domů Workshop: Gender pay gap v akademické sféře


Ze statistik, které zpracovává Český statistický úřad, Eurostat a European Institute of Gender Equality, opakovaně vyplývá, že Česká republika si s nerovností v odměňování zatím neumí příliš poradit. Jak vysoký je gender pay gap v české akademické sféře a jak vzniká? Pojďme společně diskutovat následující otázky:

► Jak měřit nerovnost v odměňování?

► Jaké faktory nerovné odměňování akademiček a akademiků způsobují?

► Jak předcházet nerovnostem v odměňování: genderový audit a plány genderové rovnosti

Gender pay gap z pohledu zaměstnaných osob, zaměstnavatelek a zaměstnavatelů: jak se bránit nerovnosti v odměňování, jaké důsledky má gender pay gap v rámci sociálního systému a jakou roli mohou sehrát odbory?


Workshop se koná v úterý 3. prosince 2019 od 14.00 v Sociologickém ústavu AV ČR, Jilská 352/1, Praha 1, zasedací místnost č. 207.


Těmto otázkám se budeme věnovat na workshopu „Gender pay gap v akademické sféře“, který povedou Timea Crofony a Jana Dvořáčková. Jako hostky vystoupí Lenka Simerská z MPSV, která představí nástroj ke zjišťování GPG Logib, a Šárka Homfray z Odborového svazu státních orgánů a organizací, která přiblíží nerovnost v odměňování z pohledu zaměstnaneckých práv.

Pro více informací o našich aktivitách navštivte http://www.genderaveda.cz/gender-a-zmena/

Z důvodu omezené kapacity prosíme potvrďte svoji účast na email [email protected].