Workshop: Genderová dimenze ve výzkumu

Domů Workshop: Genderová dimenze ve výzkumu


► Kdy je a kdy není relevantní ve výzkumu a inovacích zvažovat možnou pohlavní nebo genderovou dimenzi?

► Jak určit, zda je pohlavní nebo genderová dimenze relevantní konkrétně pro váš výzkum?

► Jak pohlavní nebo genderovou dimenzi integrovat do výzkumného záměru a metodologie tak, aby byly maximalizovány její přínosy?

► Jaké jsou nejčastější chyby, ke kterým při snaze o integraci genderové dimenze dochází, a jak se jim vyhnout?

Těmto otázkám se budeme věnovat na workshopu Genderová dimenze ve výzkumu a inovacích, který povedou Jana Dvořáčková a Timea Crofony.

Kdy: 29. 10. 2019 | 14:00 – 16:30
Kde: zasedací místnost č. 207, Sociologický ústav AV ČR, Jilská 352/1, 110 00 Praha 1

Reflexe pohlavní a genderové dimenze v obsahu výzkumu je dlouhodobě spojována s vyšší kvalitou výzkumu i validitou jeho výsledků. Při aplikaci výsledků a v oblasti inovací přispívá zohlednění pohlaví a genderu ke zvýšení relevance produktů či služeb pro různé společenské skupiny, k jejich větší bezpečnosti a uživatelskému komfortu. Integrace genderové dimenze je také významně podporována Evropskou komisí, požadavek posouzení relevance genderové dimenze pro řešenou problematiku je mj. standardní součástí návrhů projektů v programu Horizon 2020. K tomuto požadavku postupně přistupují i grantové agentury. Na workshopu budou představeny příklady úspěšné integrace genderové dimenze z různých oborů (robotika, umělá inteligence, medicína…)

Pro více informací o našich aktivitách navštivte http://www.genderaveda.cz/gender-a-zmena/

Z důvodu omezené kapacity prosíme potvrďte svoji účast na email [email protected]. Děkujeme za spolupráci.