Workshop: Genderově senzitivní komunikace a jak na ni

Domů Workshop: Genderově senzitivní komunikace a jak na ni


Jak předcházet genderovým stereotypům v komunikaci a jaká opatření lze v instituci směrem ke zlepšení jazykové kultury přijmout? Dozvíte se na workshopu pořádaném NKC – gender a věda. Genderově senzitivní komunikace slouží jako jeden z nástrojů podpory férového prostředí v instituci. Napomáhá k zajištění genderové rovnosti, inkluzivity a podpoře diverzity. Jazyk a vizuální komunikace ovlivňuje prostředí uvnitř organizace samotné a slouží jako vizitka i navenek.

Akce se koná 8. 10. 2019 od 14,00 v Sociologickém ústavu AV ČR, Jilská 352/1 Praha 1.


Společně se budeme se věnovat následujícím otázkám:
▶︎ Co je genderově senzitivní komunikace a proč ji potřebujeme?
▶︎ Jak jazyk napomáhá k udržování stereotypů a co s tím dělat?
▶︎ Genderově senzitivní komunikace napříč organizační strukturou instituce
▶︎ Jak genderově senzitivní jazyk v praxi používat a jak reflektovat požadavek genderově senzitivní komunikace ve vnitřních předpisech?


Workshop povedou Timea Crofony a Jana Dvořáčková

Z důvodu omezené kapacity prosíme potvrďte svoji účast na email [email protected]. Děkujeme za spolupráci.

Více informací o projektu Gender a změna naleznete zde a také ve facebookové události.