Workshop HR Award: Gender Balance

Domů Workshop HR Award: Gender Balance


Masarykova univerzita tematizuje problematiku genderové rovnosti: 27. 2. 2020 jsme na základě pozvání uspořádali na MUNI tři přednášky, spojené s procesem získávání HR Award. Hlavním tématem pak byla genderová rovnováha a rovnost, genderová perspektiva v akčním plánu HR Award a genderově senzitivní komunikace. Rádi přijedeme i na Vaši instituci a přednášky či workshopy uzpůsobíme Vašim potřebám.