Workshop KPZ: genderová dimenze

Domů Workshop KPZ: genderová dimenze


16. 2. 2020, 9:30- 12:00, workshop Komunity pro změnu (online)

Genderová dimenze v obsahu výzkumu a vývoje:

Jak integrovat perspektivu pohlaví a genderu do výzkumné praxe s ohledem na aktuální požadavky Horizontu Evropa: pro projektová oddělení výzkumných organizací i výzkumné pracující

Genderovou dimenzí v obsahu výzkumu, vývoje a inovací rozumíme zohlednění poznatků z oblasti vlivu pohlaví (biologické faktory) a genderu (sociokulturní faktory) ve výzkumné praxi. Takové zvažování a jeho integrace napomáhá excelenci a validitě výzkumných výsledků,  tvorbě relevantních technologií a odpovědných inovací pro nové trhy a vyšší kvalitu života společnosti. V současné době je téma vysoce aktuální – nový rámcový program Horizont Evropa požaduje povinnou integraci genderové dimenze ve výzkumu. Pro lepší orientaci v problematice jsme pro Komunitu pro změnu připravily workshop, který Vás provede základními tématy, ukáže dobrou praxi a přinese tipy pro různé oblasti výzkumu:

 Témata:

  • Vysvětlení dimenze pohlaví a genderu ve výzkumu a inovacích
  • Přínosy integrace dimenze pohlaví a genderu do obsahu výzkumu a inovací (kvalita výzkumu, robustnost poznatků, vyšší relevance výsledků, rozšíření spektra uživatelů, cesta k novým poznatkům, službám a produktům)
  • Genderová dimenze s ohledem na požadavky Horizontu Evropa
  • Integrace dimenze pohlaví a genderu v různých vědních disciplínách (lékařství, územní plánování a doprava, umělá inteligence, robotika) – nejnovější příklady z praxe
  • Jak dimenzi pohlaví a genderu systematicky začlenit do výzkumu
  • Časté problémy při začleňování dimenze pohlaví a genderu
  • Dobrá praxe ze zahraničních institucí a situace v ČR

Registrace ZDE, link na online workshop je uveden přímo v registračním formuláři.