Workshop: Plány genderové rovnosti 19. 11. 2020

Domů Workshop: Plány genderové rovnosti 19. 11. 2020


Zveme Vás na další z našich workshopů, tentokrát k výjimečně aktuálnímu tématu: plány genderové rovnosti (gender equality plans).

Workshop se bude konat v e čtvrtek 19. 11. 2020 od 9:30 do 12:00.

Zatímco v České republice je implementace plánů genderové rovnosti dosud jen výjimkou a jejich tvorba doporučením, v zahraničí jsou již mnoho let povinnou součástí strategického plánování vysokých škol a výzkumných organizací. Ačkoli na české národní legislativní úrovni není jejich příprava a zavedení ještě zdaleka povinná, jejich přijetí je nově podmínkou pro získání prostředků z nového rámcového programu HORIZON EUROPE. Abychom české žadatelské instituce podpořily a pomohly jim se zorientovat v nastalé situaci, lektorky Komunity pro změnu Timea Crofony a Pavla Rypáčková vás provedou následujícími otázkami a tématy:

  • Co je plán genderové rovnosti?
  • Jaká kritéria musí plán genderové rovnosti splňovat?
  • Jakým oblastem je nutné se věnovat?
  • Fáze plánu: příprava, implementace, monitoring a evaluace

Kdy: 19. 11. 2020, 9:30 – 12:00

Kde: online přes aplikaci ZOOM, přihlašování přes registrační formulář ZDE