Workshop: Role HR v prosazování genderové rovnosti v instituci

Domů Workshop: Role HR v prosazování genderové rovnosti v instituci


Zajímá Vás, jakou roli v prosazování genderové rovnosti mohou či by měly hrát HR a personální oddělení? Jaký přínos má strategické řízení lidských zdrojů s ohledem na rovnost pro instituci? Jak lze z pozice HR oddělení iniciovat změnu v organizaci? Přijďte na workshop, sdílejte s námi Vaše zkušenosti a získejte praktické příklady z praxe a návrhy konkrétních opatření.

Akce se koná 25. 9. od 14,00 v Sociologickém ústavu AV ČR, Jilská 352/1 Praha 1.


Budeme se věnovat následujícím otázkám:
▶︎ Jaké jsou požadavky na řízení lidských zdrojů z hlediska národních a nadnárodních politik?
▶︎ Jak mohou HR a personální oddělení přispět k genderové rovnosti?
▶︎ Jak iniciovat změnu?
▶︎ Návrhy opatření a praktické příklady
▶︎ Jaké nástroje a podmínky by měla instituce poskytnout pracovnicím a pracovníkům personálních oddělení?
▶︎ Vyjednávání změny, argumenty a doporučení


Workshop povedou Timea Crofony a Jana Dvořáčková.

Z důvodu omezené kapacity prosíme potvrďte svoji účast na email [email protected]. Děkujeme za spolupráci.


Více informací o workshopu a o projektu Gender a změna naleznete zde a také ve facebookové události.