Workshop: Vyšší zastoupení žen ve vedení. Jak na to?

Domů Workshop: Vyšší zastoupení žen ve vedení. Jak na to?


Na prvním setkání Pracovní skupiny pro změnu v roce 2016 jsme se zaměřili na jednu z nejvíce komplikovaných a zároveň zásadních oblastí pro dosažení genderové rovnosti v institucích, kterou je podpora vyrovnaného zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích, rozhodovacích orgánech i na akademických pozicích profesor a profesorka.


Prezentace z workshopu s příklady dobré praxe a nástroji a aktivitami pro inspiraci zde.