Zapište si do diářů 10. září!

Domů Zapište si do diářů 10. září!


Pořádáme již 8. národní konferenci o genderu a vědě: „Sociální bezpečí: Od opatření k akci”

Letošní národní konference o genderu a vědě se zaměří na téma bezpečného a důstojného pracovního a studijního prostředí se zaměřením na genderově podmíněné násilí.

„Chceme, aby konference posunula řešení genderově podmíněného násilí v Česku kupředu. Je potřeba se pohnout od opatření, která zůstávají pouze na papíře, k tomu, že instituce začnou přijímat komplexní opatření a činit konkrétní kroky. Férové, důstojné a respektující prostředí by mělo být prioritou pro nás pro všechny,“ vysvětluje výběr tématu vedoucí NKC – gender a věda Marcela Linková.

Proto při příležitosti konference vznikl Minimální standard bezpečného prostředí pro kvalitní, udržitelnou a svobodnou výzkumnou a vzdělávací činnost. „Tyto standardy ve světle existujících závazků na národní a evropské úrovni vymezují základní principy a návrhy konkrétních opatření v oblasti sociálního bezpečí, včetně pojistek pro implementaci těchto opatření,“ upřesňuje Marcela Linková.

Na konferenci budou též představeny příklady nově zaváděných institucionálních politik, opatření a nástrojů vyvinutých v rámci činnosti NKC – gender a věda a mezinárodního projektu UniSAFE. Nedávné posuny v ČR (ustavení ombudsosob na mnoha VŠ a ve výzkumných organizacích, nově přijímaná opatření a institucionální politiky, vývoj na úrovni EU politik) i další nutné kroky budou diskutovány ve světle posledních poznatků o výskytu různých forem násilí v českém akademickém prostředí.

Registrace jsou otevřené a místa limitovaná! Můžete se přihlásit tady.

Tiskovou zprávu najdete tady.