Zapojte se do prevalenční studie a podpořte bezpečné prostředí na vysokých školách a v AV ČR

Domů Zapojte se do prevalenční studie a podpořte bezpečné prostředí na vysokých školách a v AV ČR


Do konce listopadu se můžete zapojit do naší prevalenční studie zaměřené na zmapování genderově podmíněného násilí na českých veřejných vysokých školách a ústavech Akademie věd ČR. Možnost vyplnit dotazník mají i lidé, jejichž instituce se k šetření nepřipojila.

Pokud nám chcete pomoci s prevalenční studií, i když se vaše instituce nezapojila do našeho unikátního výzkumu, můžete dotazník v českém jazyce vyplnit na tomto odkazu: https://rebrand.ly/0789dotaznikCZ, v anglickém jazyce je dostupný zde: https://rebrand.ly/0789dotaznikEN .

Děkujeme za vaši účast v průzkumu!


Přehled zapojených vysokých škol:

Univerzita Karlova – reprezentativní vzorek napříč fakultami (osoby, kterým nepřišel link na dotazník, jej mohou vyplnit na linku výše)
Univerzita Palackého v Olomouci
Akademie výtvarných umění v Praze
Akademie múzických uměni v Praze
Janáčkova akademie múzických umění
Univerzita Pardubice
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Česká zemědělská univerzita v Praze
Technická univerzita v Liberci
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích – Přírodovědecká fakulta
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Policejní akademie České republiky v Praze

Ostravská univerzita a Západočeská univerzita se sice na našem aktuálním výzkumu nepodílejí, ale v roce 2022 se účastnily výzkumu genderově podmíněného násilí v rámci evropského výzkumu UniSAFE.