Září 2018 v zahraničích médiích

Domů Září 2018 v zahraničích médiích


Může být nadvláda mužů špatná pro jejich zdraví?

Nová zpráva Světové zdravotnické organizace konstatuje, že zdraví mužů je nejhorší v zemích s nejnižší genderovou rovností. Zpráva obsahuje data o zdraví mužů ze 41 zemí. Muži jsou v celé Evropě více než ženy ohroženi zdravotními problémy, které jsou spojené s pitím alkoholu, kouřením, nezdravou přesolenou stravou a úrazy způsobenými fyzickým násilím nebo napadením. Zatímco v západních zemích Evropy je zdravotním rizikem číslo jedna kouření, ve východní Evropě jsou to alkohol a drogy. Rozdíly mezi ženami a muži byly historicky tak velké, že byly přisuzovány biologickým odlišnostem. Autorský tým zprávy však naznačuje, že náchylnost ke zneužívání návykových látek nebo nezdravé dietě nejsou mužům biologicky vlastní, a jde spíše o podléhání stereotypním představám o maskulinitě. Pití alkoholu v Rusku například zvyšuje nebo udržuje status mužů z nižších tříd. Muži nepijí, protože jsou muži, ale protože je společenské prostředí oceňuje za to, že tak činí. Je třeba dodat, že souvislost mezi genderovou rovností a zdravím mužů je založena na korelaci, nikoli kauzalitě. Podrobnosti zde.


Tisíce žen a dívek není diagnostikováno z důvodu předsudků

Statisíce žen a dívek s autismem jsou ignorovány, protože je autismus považován za mužskou vývojovou poruchu. Selhání medicíny v diagnostice znamená pro tyto ženy a dívky zvýšené riziko pro jejich duševní zdraví. Autismus bez intelektuálního omezení, někdy nazývaný Aspergerův syndrom, byl považován za onemocnění, které postihuje zejména muže a chlapce, v poměru s dívkami 10:1. Nicméně rostoucí evidence ukazuje, že počty žen a dívek byly enormně podceněny. Aktuální výzkum přišel s poměrem 3 (muži/chlapci): 1 (ženě/dívce). Studie původně pracovaly převážně s mužskou populací. Dosavadní znalosti o autismu ve skutečnosti vycházejí ze znalostí o mužském autismu. Výzkumy naznačují, že projevy autismu mohou být trochu jiné u žen a u mužů, jeho projevy u dívek a žen mohou být méně nápadné. Pochybení v diagnostice může vést k sekundárním duševním onemocněním. Jedna nedávno provedená sonda naznačuje, že 23% žen hospitalizovaných s anorexií splňovalo diagnostická kritéria pro autismus. Podrobnosti na webu Guardianu.


Nejsou to děti, kdo poškozují kariéry žen. Jsou to muži.

Přestaňme vinit mateřství za problém, který vytvořili otcové. „Kdyby otcové odváděli doma stejný díl práce jako matky, rozvíjely by se kariéry žen dosud nevídaným způsobem,“ konstatuje ve svém blogu Jessica Valenti. Podle ní se celý problém slaďování rodinného a profesního života rámuje naprosto špatně, a je třeba, aby si lidé uvědomili, že ženy dělají domácí práce ne proto, že je to baví, ale protože se to od nich očekává, jsou odsuzovány, když je nevykonávají, a také proto, že je extrémně těžké najít partnera, který by byl ochoten domácí práce rovnocenně sdílet. „Přestaňme říkat, že mateřství brání rozvoji kariér žen. Není to instituce rodičovství, co ztěžuje postup. Nejsou to ani děti. Je to tak, že rovnost v práci není možná, pokud je doma nerovnost. Není to tak, že ženy nemohou mít všechno, je to tak, že si to muži musí přestat brát.“ Celý blog zde.