Ženy ve vědě v Evropském parlamentu

Domů Ženy ve vědě v Evropském parlamentu


V souvislosti s přípravou nového rámcového programu financování výzkumu se na konci září uskutečnila v Evropském parlamentu konference Women in Science. Setkání více než stovky osob z oblasti vědy a politiky zahájili organizátoři akce evropská poslankyně Soledad Cabezón Ruiz a evropský poslanec Dan Nica. V úvodu vystoupil s projevem komisař pro výzkum a inovace Carlos Moedas, který vyjádřil podporu opatřením směřujícím ke zvyšování genderové rovnosti, včetně kvót (zkrácená verze projevu v angličtině zde). Podle jeho názoru je žádoucí pokračovat v aktivitách, které jsou součástí stávajícího rámcového programu Horizont 2020 (např. i zde a zde). Je ovšem třeba dodat, že publikovaný návrh Horizontu Evropa spíš z takových opatření slevuje, a není tedy jasné, zda a jak se daná prohlášení promítnou do reálné politiky.

Na možnosti, jak zlepšit návrh nového rámcového programu, upozornila ve svém projevu Marcela Linková z NKC – gender a věda. Prostřednictvím série stručných stanovisek byla v rámci projektu GENDERACTION, který koordinuje, navržena řada konkrétních změn, které se týkají jednotlivých kapitol a tematických oblastí navrhovaného programu. „Výzkumná komunita musí spolu s tvůrci politik bránit základní hodnoty výzkumu. Ty zahrnují férovost, spravedlnost a otevřenost, tedy aspekty, které přispívají k genderové rovnosti ve výzkumu.“ Své vystoupení pak zakončila konstatováním, že abychom dosáhli dalšího pokroku musíme uchovat a bránit to, čeho již bylo dosaženo. Návrh nového rámcového programu si proto zaslouží naši plnou pozornost.

Photo credit: © European Union 2018 – EP/ Vincent Van Doornick