Změna postoje GA ČR k odsunutí projektových žádostí

Domů Změna postoje GA ČR k odsunutí projektových žádostí


NKC – gender a věda a iniciativa VĚDMA podaly Grantové agentuře ČR a Radě pro výzkum, vývoj a inovace na začátku března podnět k urychlenému řešení situace spojené s dopady vládních opatření proti šíření COVID-19 na vědeckou komunitu. K naší radosti se podařilo najít řešení a došlo k rozhodnutí o odložení lhůty pro předkládání projektových žádostí. Původní lhůta byla stanovena na začátek dubna, což by v kombinaci s uzavřením škol a školek znamenalo vyloučení těch vědkyň a vědců, kteří se v současné situaci musí starat o své blízké a nemají čas psát projektové žádosti. Díky společnému úsilí výše uvedených se podařilo zabránit znevýhodnění pečujících vědkyň vědců, kteří by v důsledku koronavírové krize ztratili možnost ucházet se o finance, na nichž jsou čato z velké části nebo zcela závislí, a o ochuzení české vědy o přínos jejich projektů.