Zúčastněte se letní školy GE Academy

Domů Zúčastněte se letní školy GE Academy


Evropský projekt GE Academy ve spolupráci s Technickou univerzitou v Madridu pořádá v termínu 7. až 11. června online letní školu na téma „Gender, města a plánovací proces: Tvorba výzkumu v oblasti klimatu, energie a mobility.“ Přihlašovat se můžete do 6. května.

 

Letní škola se zaměří na genderový výzkum ve městech a plánovací procesy. Věnovat se též bude genderové dimenzi městského a dopravního výzkumu, přičemž vezme v úvahu zejména genderově relevantní aspekty důležitých průřezových otázek, jako je klima, energetika a IKT v městském měřítku.

Gender ovlivňuje, kdo provádí výzkum, jaké výzkumné otázky jsou považovány za důležité i to, které metodiky, případové studie a analýzy jsou vybrány. Pro rostoucí počet výzkumných pracovnic a pracovníků jsou tyto úvahy explicitní, pro ostatní ale zůstávají implicitní nebo dokonce zcela nevědomé. Během pěti dnů letní školy se tak uskuteční přednášky, semináře, participativní debaty a workshop o skutečných případech s cílem aktivně zapojit zúčastněné a podpořit výměnu znalostí a zkušeností. Cílem je poskytnout zúčastněným informace a nástroje nezbytné k prozkoumání toho, jak gender ovlivňuje jejich stávající nebo navrhovaný výzkum, a pomoci jim pochopit, co znamená integrovat genderovou perspektivu do výzkumu.

Pro koho je letní škola určená?

Pro juniorní a seniorní výzkumnice a výzkumnice z oblasti:

 • Územního plánování
 • Mobility a dopravní infrastruktury
 • Klimatologie, energetického a vodního hospodářství zaměřením na městské struktury

Kdo bude přednášet?

 • Inés Sánchez de Madariaga
  UNESCO CHAIR ON GENDER EQUALITY POLICIES IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION AND PROFESSOR OF URBAN PLANNING AT UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
 • Inés Novella Abril
  RESEARCHER & PROJECT COORDINATOR AT THE UNESCO CHAIR ON GENDER EQUALITY POLICIES IN SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION
 • Susan Buckingham
  INDEPENDENT RESEARCHER & CONSULTANT ON GENDER AND ENVIRONMENTAL ISSUES
 • Maria Sangiuliano
  SENIOR GENDER EXPERT, CEO & RESEARCH DIRECTOR AT SMART VENICE
 • Bente Knoll
  B-NK GMBH, TRAINER

Více informací o letní škole a přihlašovací formulář naleznete zde.