1. workshop Pracovní skupiny: Plány genderové rovnosti

Domů 1. workshop Pracovní skupiny: Plány genderové rovnosti


V úterý 31. března 2015 proběhlo první setkání Pracovní skupiny pro změnu. Anna Mittnerová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Jiří Kolman z Ústavu pro výzkum globální změny AV ČR (CzechGlobe) zde představili své zkušenosti z příprav, realizace a naplňování plánů genderové rovnosti, které ve svých institucích od roku 2014 uvádí do praxe díky projektům TRIGGER a EGERA.


Prezentace z workshopu k tématu Plány genderové rovnosti zde.

Výsledky diskuse jsou shrnuty v článku v newsletteru zde.