8. národní konference

Sociální bezpečí: od opatření k akci

Termín konání akce: 10. 9. 2024
Místo konání akce: Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 + online

Letošní národní konference o genderu a vědě se zaměří na téma bezpečného a důstojného pracovního a studijního prostředí se zaměřením na genderově podmíněné násilí.

Cílem konference je posunout diskusi všech zainteresovaných aktérů směrem ke konkrétním krokům a opatřením, které povedou ke zlepšení situace v českém akademickém prostředí. Mezi tyto aktéry patří MŠMT, vedení výzkumných a vysokoškolských institucí, nově ustavená Školská ombuds platforma, studentské spolky a další instituce i organizace.

Na konferenci budou též představeny příklady nově zaváděných institucionálních politik, opatření a nástrojů vyvinutých v rámci činnosti NKC – gender a věda a mezinárodního projektu UniSAFE. Nedávné posuny v ČR (ustavení ombudosob na mnoha VŠ a ve výzkumných organizacích, nově přijímaná opatření a institucionální politiky, vývoj na úrovni EU politik) i další nutné kroky budou diskutovány ve světle posledních poznatků o výskytu různých forem násilí v českém akademickém prostředí.

Národní konference NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR jsou bienálně organizované události, které se zaměřují na téma genderové rovnosti ve výzkumu a vysokém školství. Jejich cílem je diskutovat vývoj situace v ČR a kroky a opatření směřující ke zlepšování pracovních podmínek z hlediska genderové rovnosti.

Předchozí ročník se zaměřoval na plány genderové rovnosti. Více o 7. národní konferenci se dozvíte zde.