Národní konference se bude věnovat plánům genderové rovnosti

Domů Akce Národní konference se bude věnovat plánům genderové rovnosti


Letos se uskuteční 7. národní konference o genderu a vědě pod titulem „Plány genderové rovnosti: cesta ke změně.“ Konference proběhne 14. června od 9.30 hod. v budově Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1 a také online.

Plány genderové rovnosti jsou podmínkou účasti v novém rámcovém programu EU na podporu výzkumu Horizont Evropa. Od roku 2023 je bude vyžadovat také Grantová agentura ČR. Řada vysokoškolských a vědeckovýzkumných pracovišť už vlastní plán genderové rovnosti má nebo jej připravuje. Cílem konference je proto diskutovat o výzvách, které přináší zavádění plánů genderové rovnosti a také o zkušenostech s jejich překonáváním.

Akce probíhá v rámci projektu sdílených činností CZERA financovaného MŠMT (identifikační kód MS2103).

Registrace zde

Program konference:

  • 09.00-09.30 Registrace
  • 09.30-10.00 Zahájení
  • 10.00-10.15 Činnost NKC při podpoře Plánů genderové rovnosti
  • 10.15-11.30 Panelová diskuse: Výzvy implementace plánů genderové rovnosti
  • 11.30-12.00 Přestávka
  • 12.00-13.30 Diskuse s plénem a online publikem
  • 13.30-15.00 Zakončení akce, síťování a oběd pro přítomné

Hostky a hosté panelové diskuse:

Eliška Handlířová, CEITEC, Masarykova univerzita

Vede kancelář ředitele vysokoškolského ústavu CEITEC na Masarykově univerzitě. V rámci své agendy se věnuje mimo jiné oblasti zkvalitňování HR managementu (koordinuje implementaci certifikačního schématu HR Excellence in Research Award) a také oblasti podpory rovných příležitostí skrze nástroj implementace Plánu genderové rovnosti. V posledních deseti letech se podílela na tvorbě a následné implementaci již tří plánů genderové rovnosti CEITEC MU.

Vystudovala Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity (obory sociologie a genderová studia), Ekonomicko-správní fakultu tamtéž (obor veřejná ekonomie) a dále Právnickou fakultu tamtéž (právní specializace Právo a finance)

Tomáš Suk, Ústav pro českou literaturu AV ČR

Projektový manažer Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i., a poslední tři roky také koordinátor projektu Rozvoj kapacit Ústavu pro českou literaturu AV ČR pro výzkum a popularizaci. Ten cílí na zlepšení zaměstnaneckých podmínek v souladu s principy Human Resources Strategy for Researchers (ocenění HR Excellence in Research Award).

Součástí souvisejících aktivit je také zpracování plánu genderové rovnosti, ÚČL se právě nachází ve fázi auditu. Mnohé změny v oblasti genderové rovnosti však přicházely po celé tři roky realizace projektu, a to vzhledem k jeho komplexnosti.

Adéla Šrůtková, Univerzita Hradec Králové

Od konce roku 2019 působí na Univerzitě Hradec Králové a od roku 2020 je členkou Komunity pro změnu.

V rámci oblasti genderové rovnosti je koordinátorkou šetření rovnosti v oblasti odměňování ve spolupráci s MPSV. Spolupracuje také na aktivitách genderové dimenze v rámci HR Award. Podílí se i na přípravě metodických materiálů a na propojení této oblasti se strategickými a dalšími materiály. V současnosti řeší na UHK agendu spojenou s plánem genderové rovnosti.

Patricie Waisrová, Fyzikální ústav AV ČR

V současné době koordinuje Gender Equality Panel ve Fyzikálním ústavu AV ČR a organizuje související aktivity týkající se rovných příležitostí a rozvojové akce pro výzkumné pracovníky. Koordinuje implementaci akčního plánu Gender Equality, pořádá kampaně na odbourávání nevědomých předsudků, analýzy odměňování, e-learningu, apod. Od roku 2020 má na starosti mentoringový program.

Vystudovala andragogiku a 12 let pracovala jako Global training lead v zahraničí se zaměřením na rozvoj a školení v korporátních IT společnostech.