Akademické dráhy v ČR: výsledky výzkumu

Domů Akademické dráhy v ČR: výsledky výzkumu


NKC – gender a věda v prosinci 2018 ukončilo dvouletý projekt s názvem Analýza bariér a strategie podpory rovných příležitostí ve vědě (2017–2018) financovaný z operačního programu Zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Uskutečnily jsme reprezentativní dotazníkové šetření, desítky rozhovorů a rešerší. Nejzajímavější výsledky jsme v druhé polovině roku 2018 zveřejnily v blozích na serveru vedavyzkum.cz. Odborné zprávy z výkumu, rešerše příkladů zahraniční praxe v oblasti genderové rovnosti a návrhy opatření na podporu rovnosti si můžete v PDF stáhnout nyní.

Více podrobností o výzkumu najdete zde.