Výzkum

PROVÁDÍME VÝZKUM, PUBLIKUJEME A PŘEDNÁŠÍME ZEJMÉNA V OBLASTI:

  • genderového fungování organizací
  • proměn akademického prostředí a výzkumu
  • kombinace profesního a soukromého života
  • začátku vědecké dráhy: mobility a pracovní nejistoty
  • hodnocení vědeckého výkonu a excelence z genderového hlediska
  • sexuálního obtěžování ve vysokoškolském prostředí
  • politik rovných příležitostí ve vědě a výzkumu v ČR a Evropě

VÝZKUMNÉ PROJEKTY:

Analýza bariér a strategie podpory rovných příležitostí ve vědě (2017–2018)

Odborné výstupy

Projekt „Analýza bariér a strategie podpory genderové rovnosti ve vědě a výzkumu“ (reg. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_028/0003571) je realizován Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. v letech 2017 a 2018 a financuje jej Evropská unie z Evropského sociálního fondu, operačního programu Zaměstnanost.