Aktuality

Domů Aktuality


Ženská práva jsou lidská práva

NKC – gender a věda se v listopadu připojilo k celkem 63 organizacím, výzkumníkům, výzkumnicím, studujícím a vyučujícím z 15 evropských zemí, jež vyjádřili podporu protestům za práva žen v Polsku. Jako ti, kdo jsou zapojeni do mezinárodních projektů na podporu genderové rovnosti ve výzkumných a vysokoškolských institucích, totiž považujeme za důležité postavit se za rovnost žen a mužů a svobodu projevu, které jsou nezbytnou součástí demokratické společnosti a moderní vědy.

Gina Rippon: Mýty ve výzkumu mužské a ženské mysli

Existuje dlouhá historie výzkumu mozku, která, jak se zdá, legitimizuje široce rozšířené domněnky o mužích a ženách. Podle britské neurovědkyně Giny Rippon je většina tohoto výzkumu založena na předsudcích a zavádějících experimentech, které vyvolávají mj. tyto otázky: Existují významné neurologické rozdíly mezi muži a ženami? A pokud ano, jaké to jsou? Odpovědi nejen na ně můžete získat na exkluzivní online přednášce „Neurosexismus a mozek,“ ve které se Gina Rippon zaměří na to, jak tzv. lov pohlavních rozdílů může poškozovat výzkum mozku. Více informací i odkaz k registraci naleznete zde.

Seznamte se s problematikou genderových auditů v instituci

Genderový audit je velmi praktický nástroj, který institucím napomáhá identifikovat své případné slabiny a implementovat rovné příležitosti do firemní praxe. Jakožto výchozí bod pro přípravu plánů genderové rovnosti, jejichž implementace bude podmínkou pro účast v programu Horizont Evropa, je genderový audit nepostradatelnou analýzou organizační kultury. Komunita pro změnu NKC – gender a věda proto 8. 12. pořádá online webinář „Genderový audit v instituci,“ na kterém se dozvíte více o tom, co to genderový audit je, koho do něj bude třeba zapojit či jak vyhodnotit jím poskytnutá data. Registrovat se můžete zde.