Aktuality

Domů Aktuality


Rovné odměňování žen a mužů v akademické sféře II.

Komunita pro změnu NKC – gender a věda si vás dovoluje pozvat na online workshop „Rovné odměňování v akademické sféře“, který proběhne 3. června pod vedením Dity Jahodové a Heleny Skálové. V pořadí již třetí workshop na téma férového finančního ohodnocení se zaměří na praktický nácvik práce s nástrojem Logib., který umožňuje analýzu odměňování žen a mužů na pracovišti. Samotná analýza dat nástrojem Logib bude stěžejní částí programu, během kterého vás naše hostky provedou celým procesem rozboru dat, včetně základní interpretace výsledků. Více informací o workshopu a odkaz k přihlášení naleznete zde.

Výroční zpráva NKC za rok 2019

NKC – gender a věda se po několika letech rozhodlo vrátit k sepsání vlastní výroční zprávy a informovat své příznivkyně a příznivce o aktivitách, který tým v roce 2019 podnikl. Ve výroční zprávě se tak můžete dozvědět o složení našeho momentálně dvanáctičlenného týmu a jednotlivých oblastech, které mají členky NKC na starost. Dále vám ve zprávě představujeme cíle všech projektů, na nichž jsme v loňském roce pracovaly, včetně detailních informací o všech výstupech a podpoře, které výzkumným a vysokoškolským institucím poskytujeme, či doporučením a návrhům opatření, které předkládáme vládě, ministerstvům nebo na úrovni EU. Nechybí ani informace o našich workshopech, přednáškách či senátní konferencí na téma věda a rodičovství.

Ve věku 79 let zemřela spisovatelka a disidentka Zdena Tominová

Do dějin se Zdena Tominová zapsala jako jedna z prvních signatářek Charty 77 a později i jako její druhá mluvčí. Kvůli spojení s disentem čelila ze strany komunistického režimu neustálému tlaku a šikaně, pro které nakonec odešla do britského exilu. Spisovatelka, disidentka a především statečná žena zemřela 24. května 2020 ve věku 79 let. Více o jejím životě si můžete přečíst v rozhovoru „Mužské násilí je přítomné, i když nevyslovené,“ který v rámci projektu Ženy v disentu připravila vedoucí NKC, Marcela Linková.

NKC – gender a věda vydalo další Monitorovací zprávu o postavení žen ve vědě

Každoroční statistický přehled situace a vývoje v oblasti postavení žen a mužů v české vědě včetně mezinárodního srovnání ukazuje, že situace se pozitivním směrem – tedy k vyrovnanějšímu zastoupení žen a mužů – nemění. Naopak, v řadě oblastí lze konstatovat mírně negativní tendence, tedy pokles zastoupení žen a zvyšování převahy mužů. V Evropě patříme mezi nejhorší. Celou zprávu si můžete přečíst po kliknutí na následující odkaz.