Novinky

České akademické prostředí a genderovou rovnost popisujeme v časopise Sociologica

O genderovou rovnost ve veřejném vysokém školství a výzkumu se zasazujeme už víc než dvacet let – a teď jsme shrnuly své poznatky a vývoj z posledních let do odborného článku v časopise Sociologica. Dočtete se v něm, že genderová rovnost v akademickém prostředí začíná být v posledních dvou letech často skloňované téma – přispívá k tomu vícero faktorů, například zavádění plánů genderové rovnosti jako kritéria způsobilosti v programu Horizont Evropa a také aktivity studentských iniciativ, které řeší genderově podmíněné...