Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent

Domů Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent


Naše letošní úsilí na projektu Strategie AV 21 Ženy a disent vyústilo v knihu rozhovorů s 21 disidentkami a signatářkami Charty 77. Knihu Bytová revolta: Jak ženy dělaly disent editorek Marcely Linkové a Nadi Strakové, vydává nakladatelství Academia a Sociologický ústav AV ČR a v knihkupectvích bude k dostání nejpozději v druhé půlce listopadu.

Úryvky z rozhovorů najdete již teď na internetových stránkách, pro aktuality a další informace k tématu můžete sledovat také Facebookové stránky a Twitter projektu.

Podrobnosti najdete také v článku Nadi Strakové: Nezlomné ženy disentu a bytová revolta