Novinky

Novinky z komunity pro změnu

Spustili jsme nový e-learningový program „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti I.“ Kurz cílí zejména na osoby pověřené řízením lidských zdrojů, které mají na starost agendu genderové rovnosti a tvorbu plánu genderové rovnosti. Vhodný je také pro zájemce a zájemkyně z řad managementu, absolvovat ho však může úplně každý, kdo se o genderovou rovnost v instituci zajímá. Kurz v současné době obsahuje šest modulů a pokrývá tato témata: Politiky rovnosti se zaměřením na výzkum a inovace...

Neurosexismus a mozek: Gina Rippon o stereotypech ve výzkumu

In two weeks already, acclaimed neuroscientist Gina Rippon, the author of ‚The Gendred Brain‚ book,  will give an online lecture on the influence of gender stereotypes in neurosciences and research. Rippon will speak about the ’Hunt the Sex Differences’ agenda with the aim to demonstrate how the belief in differences among ‘male’ and ‘female’ brains can narrow and distort the research processes. She will tackle how gender biases influence the asked research questions, the selected methodology,...