Novinky z komunity pro změnu

Domů Novinky z komunity pro změnu


Spustili jsme nový e-learningový program „Genderová rovnost v instituci a plány genderové rovnosti I.“

Kurz cílí zejména na osoby pověřené řízením lidských zdrojů, které mají na starost agendu genderové rovnosti a tvorbu plánu genderové rovnosti. Vhodný je také pro zájemce a zájemkyně z řad managementu, absolvovat ho však může úplně každý, kdo se o genderovou rovnost v instituci zajímá. Kurz v současné době obsahuje šest modulů a pokrývá tato témata:

  • Politiky rovnosti se zaměřením na výzkum a inovace
  • Situace v české vědě a vysokém školství
  • Gender v Horizontu Evropa
  • Základní koncepty a pojmy
  • Plán genderové rovnosti
  • Tematické oblasti plánu genderové rovnosti

Více informací včetně přihlašovacího formuláře do kurzu naleznete zde.

První letošní workshop Komunity pro změnu se věnoval agentům a agentkám změny v institucích

Cílem workshopu, který proběhl 13. dubna, bylo sdílet zkušenosti a příklady dobré praxe se zaváděním plánů genderové rovnosti v jednotlivých vědecko-výzkumných institucích. Součástí programu bylo také představení nástrojů institucionální změny a  možnosti, jak je využít v organizaci k budování vnitřních kapacit. Setkání se uskutečnilo hybridní formou, tedy jak prezenčně v prostorách Sociologického ústavu AV ČR, tak on-line přes platformu Zoom.

První letošní workshop Komunity pro změnu byl zároveň první příležitostí pro setkání členů a členek nejen prostřednictvím videokonference, ale také naživo v prostorách Sociologického ústavu AV ČR. Workshop se věnoval mimo jiné i motivaci a potřebám agentů a agentek, například ze strany vedení instituce nebo oddělení HR. Na workshopu jsme si dále ukázali, jakými způsoby lze v organizaci rozvinout implementační strategie k plánům genderové rovnosti. Prostřednictvím takovýchto setkání chceme i v budoucnu vytvářet komunitu (Community of Practice), a posilovat tak odborné kapacity pro kulturní a institucionální změnu v oblasti genderové rovnosti.

Na našem YouTube si můžete pustit záznam prezentace vedoucí NKC Marcely Linkové na téma Impact Drivers jako nástroje analýzy institucionální transformace. Jedná se o užitečnou pomůcku pro sledování vývoje institucionální transformace na základě plnění jednotlivých indikátorů. V současné době jedná Evropská komise o těchto Impact Drivers jako o možném společném nástroji pro sledování posunu v transformaci vědecko-výzkumných institucích členských zemí EU.