CENA MILADY PAULOVÉ 2010: NOMINOVANÉ

Domů CENA MILADY PAULOVÉ 2010: NOMINOVANÉ


V roce 2010 byla Cena Milady Paulové udělena v  oblasti ekonomie se snahou podtrhnout důležitost tohoto oboru a paradigmatických změn, ke kterým v této kvůli ekonomické krizi dochází.

Nominovány byly a kritéria pro udělení Ceny pro rok 2010 splnily (v abecedním pořadí):


prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů, Metropolitní univerzita Praha

Oblast výzkumu: rozvojová ekonomie

Když má člověk možnost si vybrat a vybere si to, co ho baví, tak už to je samo o sobě úžasné.


prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví, Vysoká škola ekonomická v Praze

Oblast výzkumu: mezinárodní finance a devizové kurzy

„Celý život dělám něco, co mě těší.“

 

 


Ing. Magdalena Hunčová, Ph.D.

Pracoviště: Fakulta sociálně ekonomická, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Oblast výzkumu: sociální, kooperativní a veřejná ekonomika

„Výzkum sociální ekonomiky je pro mě prostor svobody.”


prof. Ing. Dr. Drahomíra Pavelková

Pracoviště: Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Oblast výzkumu:podnikové finance, řízení hodnoty a výkonnosti podniku, výzkum klastrů

„Svoji roli vidím především v aktivní a nepřetržité práci s mladou generací.”

 


doc. Ing. Mária Režňáková, CSc.

Pracoviště: Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně

Oblast výzkumu: finanční řízení podniku, výzkum rizikového kapitálu

„Nebaví mě stereotyp, mám ráda nové věci a změnu.“


Ing. Růžena Vintrová, DrSc.

Pracoviště: Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a managementu

Oblast výzkumu: makroekonomie, vývoj ekonomik tranzitivních zemí a mezinárodní srovnání

Ing. Růžena Vintrová, DrSc. se stala laureátkou Ceny Milady Paulové za rok 2010.

„Ekonomie se dotýká každého, sama o sobě však nestačí.“