CENA MILADY PAULOVÉ 2013: NOMINOVANÉ

Domů CENA MILADY PAULOVÉ 2013: NOMINOVANÉ


Cena Milady Paulové byla v roce 2013 udělena v oblasti farmakologie, resp. experimentální a klinické farmakologie a toxikologie, a to s odkazem na dílo a působení prof. Heleny Raškové, české i mezinárodní farmakologické legendy, od jejíhož narození v roce 2013 uběhne sto let, a působení prof. Hedviky Zemánkové-Kunzové, první přednostky Farmakologického ústavu Univerzity Palackého v Olomouci, od jejíhož úmrtí uběhne 60 let.


Nominovány byly a kritéria pro udělení Ceny pro rok 2013 splnily (v abecedním pořadí):

doc. MUDr. Věra Klenerová, DrSc.

Pracoviště: 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Oblast výzkumu: biochemická neurofarmakologie

„Odvaha je nutná i ve vědě.“

 


doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.

Pracoviště: Fyziologický ústav AV ČR

Oblast výzkumu: poškození a odlišnosti dětské mozku, šíření a ukončování epileptické aktivity a léčba epilepsie

„Člověk musí být šťoural, musí být zvědavý. A asi svým způsobem nevzdělatelný, protože nesmíte mít pocit, že už všechno víte a že to je tak, jak se říká.“


RNDr. Lenka Maletínská, CSc.

Pracoviště: Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Oblast výzkumu: peptidy, regulace příjmu potravy

„Na každém kroku nevíte, jestli výsledek nepovede k tomu, že se výzkum tímhle směrem bude muset úplně zastavit. Člověk si musí uvědomit, že jedna ze sta látek, které jdou do klinických testů, jde potom na trh.“


prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Oblast výzkumu: metabolismus xenobiotik, léčiv a kontaminantů životního prostředí a jejich toxické účinky na organismy

„Člověk má vždy radost, když se podaří něco nového poznat, “opublikovat” a využít pro pacienty.”


prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.

Pracoviště: Středoevropský technologický institut, Masarykova univerzita v Brně

Oblast výzkumu: vliv benzodiazepinů a dalších potenciálních léků proti úzkosti na chování, endokanabinoidy

Prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.se stala laureátkou Ceny Milady Paulové za rok 2013.

„Doktorandi dnes mají ve srovnání s námi obrovské možnosti, a to je moc dobře.”


prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc.

Pracoviště: Lékařská fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Oblast výzkumu: biologická aktivita přírodních látek rostlinného a živočišného původu, alkaloidy, flavanolignany

„Dělat práci, která člověka baví a vidět kolem sebe lidi, kteří ji chtějí dělat také a chtějí v ní pokračovat, to je radost.”