CENA MILADY PAULOVÉ 2015: NOMINOVANÉ

Domů CENA MILADY PAULOVÉ 2015: NOMINOVANÉ


Rok 2015 byl organizací UNESCO vyhlášen za rok světla a technologií založených na světlech. V roce 2015 také uplynulo 30 let od úmrtí vynikající osobnosti české fyziky, profesorky Adély Kochanovské, a 90 let od zveřejnění převratné dizertační práce astronomky Cecilie Payne-Gaposchkinové, v níž rozporovala dobové přesvědčení, že hvězdy jsou složeny z těžkých kovů a dokázala, že jsou tvoženy z vodíku a hélia.


Nominovány byly a kritéria pro udělení Ceny pro rok 2015 splnily (v abecedním pořadí):

prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Oblast výzkumu: nanotechnologie, nanomateriály

Od jakživa, co se pamatuji, mě bavila matematika. A to hodně!

 


prom. fyz. Milada Glogarová, CSc.

Pracoviště: Fyzikální ústav AV ČR

Oblast výzkumu: feroelektrické kapalnými krystaly

„Kapalné krystaly jsou krásné, jejich textury v mikroskopu připomínají abstraktní obrazy.“

 


prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc.

Pracoviště: Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, České vysoké učení v Praze

Oblast výzkumu: návrh, konstrukce a realizace laserových systémů s využitím v medicíně

„Léčba oka laserem, světlem, které rezonuje s optickým systémem oka, je nenahraditelná.“

 


Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

Pracoviště: Ústav přístrojové techniky AV ČR

Oblast výzkumu: elektronová mikroskopie

„Alfa a omega je vydržet. Nevzdat se a zase to znovu a znovu zkoušet.

 


prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.

Pracoviště: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Oblast výzkumu: sluneční vítr

„Slunce je takový malý žlutý bod někde daleko, a přece má pro nás tak zásadní význam.“


prof. RNDr. Marie Urbanová, CSc.

Pracoviště: Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Oblast výzkumu: spektroskopie cirkulárního dichroismu 

„Fyzika je ve všem, ale lidé si to moc neuvědomují.“


RNDr. Alice Valkárová, DrSc.

Pracoviště: Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Oblast výzkumu: subjaderná fyzika

RNDr. Alice Valkárová, DrSc. se stala laureátkou Ceny Milady Paulové za rok 2015.

Zaměřit se jenom na vědu je z hlediska vnitřní vyrovnanosti poněkud riskantní.“