CENA MILADY PAULOVÉ 2016: NOMINOVANÉ

Domů CENA MILADY PAULOVÉ 2016: NOMINOVANÉ


Rok 2016 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen za Mezinárodní rok luštěnin s cílem zviditelnit pozitivní přínos těchto zemědělských plodin. V roce 2016 tomu bylo navíc 95 let, kdy v zemědělských vědách absolvovaly na české univerzitě první ženy: Marie Kuklová a Anna Horynová (s vyznamenáním) a také dvě studentky z Jugoslávie (Ljerka Filipovičová a Jelica Radosavljevicová).


Nominovány byly a kritéria pro udělení Ceny pro rok 2016 splnily (v abecedním pořadí):

Ing. Ludmila Ohnoutková, Ph.D. 

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Oblast výzkumu: rostlinné biotechnologie, využívání nových technik molekulární biologie v základním a aplikovaném výzkumu

Trpělivostí a nadšením odhaluji tajemství rostlin.


doc. Ing. Jana Podhrázská, Ph.D

Pracoviště: Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Mendelova univerzita v Brně

Oblast výzkumu: procesy vodní a větrné eroze a rizika jejího rozvoje vlivem nešetrných způsobů hospodaření na zemědělské i lesní půdě, opatření na ochranu půdy a vody studium účinnosti těchto opatření

„Krajinu neošidíte. To, jak s ní zacházíme nám dříve či později vrátí.“


doc. Jana Řepková, CSc.

Pracoviště: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně

Oblast výzkumu: šlechtění mezidruhových hybridů s využitím molekulárních metod

„Každá kulturní plodina má své nedostatky. A jejich eliminace nás zajímá.“

 


prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc.

Pracoviště: Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Oblast výzkumu: toxikologie živočichů, zejména ryb

Prof. MVDr. Zdeňka Svobodová, DrSc. se stala laureátkou Ceny Milady Paulové za rok 2016.

„Toxikologie je strašně zajímavá, je to taková detektivní práce.“


prof. Ing. Jiřina Száková, CSc.

Pracoviště: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze

Oblast výzkumu: studium vzájemných vztahů organismů v rámci agroekosystému, se zaměřením na příjem, akumulaci a přeměnu jak kontaminujících látek, tak i látek pro organismy prospěšných

„Zajímají mě dopady chemických látek na jednotlivé složky životního prostředí.“