Cenu Milady Paulové 2022 získala prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

Domů Cenu Milady Paulové 2022 získala prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.


12. prosince udělil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš Cenu Milady Paulové za rok 2022. Za svůj celoživotní přínos oboru neurověd ji získala prof. MUDr. Eva Kubala Havrdová, CSc.

Prof. Kubala Havrdová působí jako vedoucí Centra pro demyelinizační onemocnění Neurologické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Patří mezi nejuznávanější představitele oboru neurologie a klinické medicíny v České republice a mezi přední světové osobnosti na poli klinického výzkumu roztroušené sklerózy (RS) a dalších demyelinizačních a autoimunitních onemocnění nervové soustavy. Věnuje se efektu léčebných metod, způsobům jejich posuzování a prediktivním faktorům pro hodnocení závažné prognózy nemoci.

Podílela se na založení RS center a zahájila biologickou léčbu v České republice. V roce 1998 spolu s kolegy z oboru hematologie transplantovala kmenové buňky první české pacientce s agresivní RS.

Prof. Kubala Havrdová je zakladatelkou Nadačního fondu IMPULS, který od roku 2000 slouží jako podpora osvětových i odborných aktivit pro osoby s roztroušenou sklerózou.

Cenu Milady Paulové uděluje Ministerstvo školství, mládaže a tělovýchovy od roku 2009. Ministerstvo tak oceňuje významné české vědkyně za přínos svému oboru. Cena je každý rok udělována v jiném oboru a nese jméno ženy, která se stala první profesorkou u nás. NKC-gender a věda Cenu Milady Paulové organizačně zajišťuje.

Více o letošním ročníku zde

Více o slavnostním udílení ceny na webu MŠMT zde