Cenu Milady Paulové 2023 získala doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.

Domů Cenu Milady Paulové 2023 získala doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc.


Laureátkou letošní Ceny Milady Paulové se za svůj přínos v oblasti bioekonomiky stala doc. Ing. Eva Cudlínová, CSc., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Cenu převzala na slavnostním ceremoniálu 20. 11. od ministra školství, mládeže a tělovýchovy Mikuláše Beka.

Docentka Ing. Eva Cudlínová, CSc., patří k prvním osobnostem, které se v České republice začaly zabývat bioekonomikou. Je spoluzakladatelkou Platformy pro bioekonomiku ČR a Jihočeského spolku pro bioekonomiku. Absolvovala stáže v Cambridge ve Velké Británii, ve Washingtonu DC., ve Švédsku a Francii.

V roce 2013 se stala členkou prvního Bioekonomického panelu EU za ČR. V rámci programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020 byla za ČR hlavní řešitelkou úspěšného výzkumného projektu Power4Bio, jehož cílem bylo najít optimální model rozvoje a možnosti regionů pro přechod na bioekonomiku. Od roku 2007 působí na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, kde významně přispěla k rozšíření oboru environmentální ekonomiky a akreditaci předmětu bioekonomika. Kromě vědecké činnosti se věnuje propagaci bioekonomických témat v rámci zvaných přednášek na dalších univerzitách, vede doktorské práce, svou činností a osobností inspiruje další generace výzkumníků a výzkumnic.

Rozhovor s doc. Cudlínovou si můžete přečíst zde.

Cenu Milady Paulové, která nese jmené první české profesorky, uděluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy od roku 2009. NKC tuto cenu organizačně zajišťuje. Ministerstvo tak oceňuje významné české vědkyně za přínos svému oboru, včetně pedagogické činnosti, vedení diplomových a disertačních prací, a také za spolupráci s občanskými organizacemi nebo průmyslovou sférou. S udělením této ceny je spojeno finanční ocenění. Cena je každý rok udělována v jiném oboru. Cena Milady Paulové vyjadřuje také snahu podpořit ženy ve vědě a oceňované i nominované odbornice mohou být inspirací pro začínající vědkyně i studentky, které zvažují vědeckou dráhu.

Podrobnosti k letošnímu ročníku Ceny Milady Paulové naleznete zde.