Kateřina Cidlinská: anotace

Domů Kateřina Cidlinská: anotace


Poznání z dotazníkového šetření doplňují zjištění z kvalitativní studie, která proběhla na čtyřech vědeckých pracovištích z vysokoškolského a veřejného sektoru. Výzkumné rozhovory s akademiky a akademičkami, včetně vedoucích pracovníků a pracovnic, poskytly detailnější pohled na podmínky vědecké a pedagogické práce v ČR a seznámily s postoji vedení institucí k personálnímu řízení. Prezentace představí výstupy kvalitativní studie a poukáže na to, jak personální politiky institucí zmírňují nebo naopak podporují některé negativní dopady národních vědních politik.


Kateřina Cidlinská vystudovala genderová studia na Fakultě humanitních studií UK. Je doktorandkou na katedře sociologie Fakulty sociálních věd UK, předsedkyní České asociace doktorandek a doktorandů, předsedkyní evropské sítě mentoringových programů eument-net a tajemnicí International Research Association of Institutions of Advanced Gender Studies. V rámci svého dizertačního projektu se zabývá fenoménem odchodu vědkyň a vědců z akademické vědy. V NKC – gender a věda pracuje od roku 2009. Mezi roky 2009–2017 vedla mentoringový program pro studentky středních škol se zájmem o studium vysoké školy technického zaměření, v současnosti je supervizorkou mentoringového programu pro začínající vědkyně a vědce.

Další podrobnosti na webu Sociologického ústavu.

Zpět na program 5. národní konference o genderu a vědě.