Co se nám povedlo v roce 2019

Domů Co se nám povedlo v roce 2019


V roce 2019 jsme si připsaly několik úspěchů. Pod záštitou předsedkyně AV ČR Evy Zažímalové a senátorky Miluše Horské jsme v Senátu uspořádaly konferenci na téma rodičovství a věda, která vzbudila mimořádný ohlas. Akce se zúčastnilo bezmála sedm desítek osob z řad akademické veřejnosti i těch v čele klíčových výzkumných institucí a orgánů státní správy. V návaznosti na tuto konferenci jsme jednaly s RVVI a na náš podnět bude od ledna 2020 nový člen či členka RVVI pověřen agendou spojenou s rodičovstvím ve vědě. Podílely jsme se také na připomínkování nově vznikajících grantových schémat, kam se nakonec podařilo začlenit opatření, která zmírňují negativní dopady na osoby s pečujícími povinnostmi. Zintenzivnily jsme také spolupráci s aktivními rodiči ve vědě, kteří se k naší radosti jednotlivě i hromadně čím dál častěji ozývají nám i odpovědným institucím. Zásadně jsme přispěly k přípravě expertní zprávy pro kapitolu ke vzdělávání a vědě nové Strategie rovnosti, kterou připravuje Úřad vlády,  a ve spolupráci s MŠMT zpracovaly materiál pro Národní politiku výzkumu, vývoje a inovací 2021+. Účastnily jsme se také řady schůzek, vypracovaly jsme víc než dvě desítky stanovisek, podnětů a podkladů a konzultovaly materiály v rámci připomínkovacího řízení. Zvýšila se i intenzita naší spolupráce s Akademií věd, RVVI a Úřadem vlády a pokračovala dobrá spolupráce s MŠMT nastavená v předchozích letech.

Mentoring: Prostor pro vzájemnou podporu

V roce 2019 jsme realizovaly již čtvrtý ročník mentoringového programu pro post/doktorand(k)y. Abychom přispěly k současným snahám o větší internacionalizaci českého akademického prostředí, rozhodly jsme se, že celý program „přepneme“ do angličtiny. A vyplatilo se. Program letos přilákal víc zahraničních i českých vědkyň a vědců. Pro ně byla atraktivní možnost spojit mentoring a zlepšování svých dovedností v rámci našich workshopů zaměřených na tzv. soft skills i s procvičováním svých jazykových schopností. Také máme radost z toho, že čeští a zahraniční mentees z různých oborů se začali setkávat i neformálně mimo oficiální náplň programu. Jedna z našich mentees si s naší pomocí založila diskusní skupinu, která se scházela jednou za čtrnáct dní v kavárně k diskusi na předem dané téma. Témata se zaměřovala na nakládání s různými situacemi, jimž jsou začínající vědkyně a vědci vystaveni, jako je například tlak na publikační výkon. Mentees si tak vytvořili bezpečný prostor, v němž mohli sdílet své obavy, hovořit o tom, co se jim zrovna nedaří, a vzájemně si poskytovat tipy, jak náročné období ustavování vědecké kariéry zvládat. Například jak se nestát pro okolí nudnou osobou, která je schopná si povídat jen o studiu a práci. Více o našich mentees a jejich mentorech a mentorkách se můžete dozvědět z výstavy, kterou jsme již tradičně připravily na konci ročníku.

Genderová rovnost do institucí

Moc nás těší, že čím dál více institucí se snaží o získání ocenění HR AWARD, které mj. úzce souvisí s férovostí a rovností na pracovišti. Kulturní a institucionální změna směrem k rovnosti je jedním z našich ústředních témat a během roku 2019 jsme zorganizovaly několik workshopů, přednášek a konzultací pro zájemkyně a zájemce z vysokých škol a výzkumných organizací. Naše Pracovní skupina pro změnu se stále rozrůstá a moc rádi Vás uvidíme na některém z našich budoucích setkání – zapojit se můžete zde. Důležitou součástí naší práce je podpora institucím v praktických otázkách týkajících se implementace plánů genderové rovnosti nebo přípravě akčního plánu HR AWARD. Neváhejte se na nás obrátit, pokud je právě toto problematika, kterou aktuálně řešíte, nebo řešit budete.

Z našich úspěšných letošních akcí bychom zmínily například přednášku dr. Bente Knoll, rakouské expertky na urbanismus a plánování. Její přednáška „Veřejný prostor bez překážek“ byla zaměřena na genderové dimenze urbanismu a intersekcionální přístup k městskému plánování a veřejnému prostoru. Pro ty, které/kteří se nemohly přednášky zúčastnit, jsme pořídily záznam, který můžete zhlédnout na našem YT kanálu.

Naše akce pro veřejnost v roce 2019

Rok 2019 pro nás začal Mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě, ke kterému jsme v únoru připravily sedmidenní facebookovou kampaň. #ZenyVeVede a #WomenInScience získaly pozornost tisíců čtenářů/ek a upozornily na inspirativní vědkyně. Na dubnovém Mezinárodním festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc jsme uspořádaly výstavu V zapomnění: ženy v naší vědě. Ta se soustředila na významné, ale dnes bohužel zapomenuté vědkyně, které zakládaly a rozvíjely vědecké obory na českých vzdělávacích institucích. Mimořádný úspěch zaznamenal náš brunch s bývalou ministryní a poradkyní předsedy vlády pro vědu, Rut Bízkovou, která ve Vile Lanna hovořila se začínajícími vědkyněmi o tom, jaké překážky ženy ve vědě a v rozhodovacích pozicích musí překonávat. Pro stále rostoucí oblibu této akce ji s radostí uspořádáme i v roce 2020, tentokrát s předsedkyní Grantové agentury ČR, Alicí Valkárovou.

V rámci Noci vědců a vědkyň jsme 27. září zorganizovaly diskusi na téma Klimatická krize a gender, která otevřela téma genderových aspektů změn klimatu u nás i v zahraničí. Záznam debaty námi oslovené čtveřice odbornic a odborníků na environmentalismus si můžete přehrát na našem webu.

V listopadu následovala dvojice přednášek v rámci Týdne vědy a techniky. Na naše pozvání do Prahy přijela profesorka Oxfordské univerzity Gina Neff, která zde hovořila o genderu a umělé inteligenci. Toto v Čechách dosud přehlížené téma právem vyvolalo velký ohlas u médií i odborné veřejnosti. Záznam přednášky naleznete zde (prolink). Konec roku se pro nás nesl v duchu Ceny Milady Paulové, na jejímž 11. ročníku jsme se podílely. Za celoživotní přínos v oblasti jazykovědy byla z rekordního počtu třinácti nominovaných oceněna prof. Marie Čechová. Rozhovor s ní i ostatními nominovanými si můžete přečíst na webu.