Co všechno jsme letos na poli řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí podnikly?

Domů Co všechno jsme letos na poli řešení genderově podmíněného násilí v akademickém prostředí podnikly?


Aktualizovaly jsme naše webové stránky, kde nyní můžete najít užitečné informace, které vám pomohou se orientovat v tématu, porozumět potřebné terminologii. Najdete zde také přehled užitečných dat, metodiky a nástroje pro vytváření účinných opatření.


Ve spolupráci s Iniciativou Nahlas jsme uspořádaly celodenní sebevzdělávací workshop se studentskými spolky, které se řešení GPN věnují přímo na svých vysokých školách. V rámci tří blokových workshopů jsme se zabývali*y právními aspekty GPN na vysokých školách, udržitelným aktivismem nebo třeba bezpečnou komunikací s traumatizovanou osobou.


Proběhlo dvanáct školení k problematice GPN dále o tom, jak o ní v rámci instituce bezpečně komunikovat a jaké jsou efektivní nástroje prevence a řešení, to vše za pomoci nejnovějších dat a doporučení z evropského projektu UniSAFE.


Poskytly jsme devět konzultací a expertních posudků vysokým školám a výzkumným institucím v oblasti řešení GPN v plánech genderové rovnosti, v interních předpisech nebo třeba na webových stránkách a v školních časopisech.


Spustily jsme národní prevalenční studii genderově podmíněného násilí na veřejných vysokých školách a ústavech AV ČR, která si klade za cíl zmapovat současný stav a rozšířenost této problematiky v českém kontextu.

Děkujeme za vaši přízeň a za to, že společně s námi usilujete o férovější a bezpečnější akademické prostředí pro všechny. Těšíme se na společné výzvy a úspěchy v následujícím roce!