Genderová rovnost a podpora začínajících vědkyň a vědců ve výzkumných institucích

Domů Genderová rovnost a podpora začínajících vědkyň a vědců ve výzkumných institucích


Na prvním setkání Pracovní skupiny pro změnu v roce 2017 jsme se věnovali aktivitám na podporu genderové rovnosti ve výzkumných institucích a specificky podpoře začínajících vědkyň a vědců.


Kateřina Cidllinská z NKC – gender a věda představila mentoringový program a společně s účastníky a účastnicemi jsme diskutovali možnosti realizace aktivit a opatření v jejich výzkumných institucích, například prostřednictvím projektu ve výzvě Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj v OP VVV.

Prezentace z workshopu zde.