Příručka: Genderová rovnost ve výzkumné instituci

Domů Příručka: Genderová rovnost ve výzkumné instituci


Plánujete podávat projekty v projektu Horizont 2020, v Technologické agentuře ČR, nebo usilujete o získání ocenění HR Excellence Award? Tady všude narazíte na požadavek na vaši instituci, aby se začala systematicky věnovat i podpoře genderové rovnosti. Vaše motivace a motivace vaší instituce, resp. jejího vedení, může být i méně „pragmatická“ a vycházet přímo ze zájmu o nastavení férových podmínek pro profesní rozvoj vědkyň a vědců. Ve všech případech se ale setkáte s tím, že otevřít a dále prosazovat téma genderové rovnosti ve výzkumné organizaci, není jednoduchý proces.

Nová metodika nabízí praktické rady a příklady dobré praxe ze zahraničních i českých institucí, které si tímto procesem již prošly. Krok za krokem popisuje, jak postupovat, aby vaše úsilí přineslo skutečnou změnu k větší genderové rovnosti. Publikace bude představena a k dispozici na workshopu Pracovní skupiny pro změnu 2. 11. 2017 a dostupná také v online verzi.