Mezinárodní seminář Pracovní skupiny pro změnu

Domů Mezinárodní seminář Pracovní skupiny pro změnu


Ve čtvrtek 2. listopadu 2017 proběhl seminář Pracovní skupiny pro změnu s mezinárodní účastí, který pořádalo NKC – gender a věda ve spolupráci s Technologickou agenturou ČR.


Cílem semináře bylo představit a diskutovat aspekty procesu kulturní a institucionální změny v evropském a českém kontextu, úspěšné strategie prosazování tématu ve výzkumných institucích a příklady dobré praxe z mezinárodního projektu TRIGGER i českých výzkumných a grantových institucí.

Na semináři byla představena nová metodika NKC – gender a věda Genderová rovnost ve výzkumné instituci: Jak na to.

Prezentace ze semináře:

Marcela Linková: Kulturní a institucionální změna jako nástroj prosazování genderové rovnosti v organizacích

Hana Víznerová: Genderová rovnost ve vaší výzkumné instituci: Jak na to

Giovanna Declich: Triggering institutional change in science. The final guidelines of the TRIGGER project

Anna Mittnerová: Projekt TRIGGER: „Co bych udělala jinak, kdybych začínala znovu“

Marcel Kraus: Jak dosáhnout na 30% paušál v programech TA ČR? Péče o rovné příležitosti mužů a žen a lidské zdroje